İstoç Oto ve Ticaret Merkezi, Askar Plaza,
Kat:2, No:22-23, 34214
Bağcılar-İSTANBUL

T: +90 212 911 87 00
M: info@tts.com.tr

Bilgi Güvenliği

TTS Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. faaliyetleri gereği hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgileri, evraklar (alış ve satış faturaları, proforma fatura, gümrük belgeleri, paketleme listeleri vs), satın alma faaliyetleri gibi gizlilik gerektiren bilgi ve dokümanlara sahip olmaktadır.

1994 yılından beri aynı sektörde faaliyet gösteren şirketimiz, uzun yıllardır hizmet sunduğu birbirine rakip kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler ve resmi kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar kaza ile dahi olsa herhangi bir bilgi sızıntısı yaşanmamış olmasına rağmen bunu belgelendirmek ve devamın sağlamak amacıyla:

  • ISO 27001 sistemini kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.
  • Çalışanlarımızı bilgi güvenliği konusunda eğitiyoruz.
  • TC yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ediyoruz. Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutuyoruz.
İstoç Oto ve Ticaret Merkezi, Askar Plaza, Kat:2, No:22-23 34214 Bağcılar İstanbul
T: +90 212 911 87 00 F: +90 212 911 87 20