İstoç Oto ve Ticaret Merkezi, Askar Plaza,
Kat:2, No:22-23, 34214
Bağcılar-İSTANBUL

T: +90 212 911 87 00
M: info@tts.com.tr

Kalite Yönetim Sistemi

Kısaca ISO 9001 belgesinin ana hedefi müşteri memnuniyetidir. Günümüzde kalite artık sadece verilen lojistik hizmet ile sınırlı kalmamaktadır. Hizmet öncesi, hizmetin alındığı süreç ve sonrasında yapılan tüm işlemlerin toplamında kalitenin ve bunun sürekliğinin sağlanması amaçlanarak ISO 9001 belgesi sahibi olduk.

Şirketimiz “Butik Lojistik” hizmet anlayışını, kurumsal işletme yapısı içerisinde müşteriler sunmak için; bu anlayışı yazılı hale getirip kalıcılığı sağlamış ama bunu yaparken gelişimini sürdürmeyi de amaçlamıştır.

 • Göz kararı değil, mevcut hizmet standardının altına düşmeden,
 • Yazılı bir tarife göre kalıcı ama sürekli iyileştirilen,
 • Sadece kişisel öngörüler veya yeteneklere değil, standart prosedürlere göre belirlenmiş

ürün ve hizmet kalitesini tedarikçi ve müşterilerimize taahhüt ediyoruz.

ISO 9001 ile;

 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış,
 • Hata oranlarında azalma,
 • Operasyon ve son kontrollerin etkin olarak yapılması,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık,
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanmasını,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesini,
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulmasını amaçlıyoruz.
İstoç Oto ve Ticaret Merkezi, Askar Plaza, Kat:2, No:22-23 34214 Bağcılar İstanbul
T: +90 212 911 87 00 F: +90 212 911 87 20